Tin hoạt động

Hoạt động kiểm tra chuyên đề của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy

Kiểm tra là một phần tất yếu để đánh giá chất lượng giáo dục ở các nhà trường. Trường PTDL Hermann Gmeiner Đã đón đoàn kiểm tra của PGD quận Cầu Giấy. Thông qua các đợt đánh giá, nhà trường càng hoàn thiện hơn chất lượng giáo dục.

Chi tiết