Trung Học Phổ Thông

CHUYẾN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP TẠI THÁI NGUYÊN, TUYÊN QUANG

Hành trình về nguồn của thầy và trò trường Hermann Gmeiner Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp.

Chi tiết