Hoạt động kiểm tra chuyên đề của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy

Văn bản

Thông báo xét duyệt hồ sơ chuyển trường cho HS THPT

new
Ngày đăng
11/01/2022

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020

new
Ngày đăng
23/05/2020

Hướng dẫn kiểm tra trực tuyến sảo khát chất lượng lớp 12 năm học 2019-2020 (kèm phụ lục 1, 2)

new
Ngày đăng
23/05/2020