DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA XÉT TUYỂN VÀO 10 ĐỢT 4 (2024-2025)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO 10 ĐỢT 4 (2024-2025)

Trường PTDL Hermann Gmeiner thông báo lịch tuyển sinh vào 10 năm học 2024 - 2025 (Đợt 4) sẽ diên ra vào hồi 13h45 ngày 08/05/2024 (Thứ tư)

* Khi đi cần Học sinh mang theo:

- Bút, thước, compa, máy tính ...

- Căn cước công dân

- Biên lai thu tiền lệ phí tuyển sinh ( hai biên lai ).

* Học sinh sẽ thực hiển kiểm tra đầu vào để xếp lớp 3 môn

- Toán: 60 phút

- Văn: 60 phút

- Tiếng anh: 15 phút

* Kết quả tuyển sinh sẽ được thông báo chậm nhất 7 ngày kể từ ngày thi qua điện thoại

 

 

Trung Học Phổ Thông