DANH SÁCH HỌC SINH VÀO LỚP 1

Danh_sách_học_sinh_vào_lớp_1.docx

Danh sách học sinh vào lớp 1A1

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

LỚP

1

Nguyễn Đồng Gia Huy

Nam

01/04/2014

A1

2

Nguyễn Bảo Lâm

Nam

01/08/2014

A1

3

Lê Hà Linh

Nữ

04/01/2014

A1

4

Trương Diệu My

Nữ

04/05/2014

A1

5

Vũ Thảo Nhi

Nữ

04/08/2014

A1

6

Trần Thảo Vy

Nữ

08/10/2014

A1

7

Lê Vy

Nữ

11/09/2014

A1

8

Bùi Nguyễn Linh Đan

Nữ

13/02/2014

A1

9

Nguyễn Bảo Duy Uyên

Nữ

14/06/2014

A1

10

Ngô Gia Hưng

Nam

14/11/2014

A1

11

Trần Minh Tiến

Nam

15/02/2014

A1

12

Nguyễn Hồ Minh Ngọc

Nữ

16/04/2014

A1

13

Nguyễn Tăng Minh Quân

Nam

16/04/2014

A1

14

Nguyễn Hữu Giang Nam

Nam

16/06/2014

A1

15

Nguyễn Minh Khang

Nam

16/11/2014

A1

16

Khiếu Quốc Trưởng

Nam

18/08/2014

A1

17

Đỗ Phú Tuấn

Nam SOS

18/09/2014

A1

18

Đinh Gia Bảo

Nam

19/10/2014

A1

19

Nguyễn Duy Thái Phong

Nam

15/06/2014

A1

20

Trần Minh Quý

Nam

22/01/2014

A1

21

Nguyễn Trí Đức

Nam

22/03/2014

A1

22

Chu Gia Nhi

Nữ

22/09/2014

A1

23

Nguyễn Hữu Hải Đăng

Nam

23/09/2014

A1

24

Đại Trí Anh

Nam

23/11/2014

A1

25

Phan Vũ Trung Hiếu

Nam

25/08/2014

A1

26

Lê Đặng Gia Khánh

Nam

27/08/2014

A1

27

Hoàng Mỹ Linh

Nữ

27/12/2014

A1

28

Nguyễn Tâm An

Nữ

28/01/2014

A1

29

Nguyễn Thu Hà

Nữ

30/05/2014

A1

30

Nguyễn Hồng Ngọc

Nữ (SOS)

20/07/2014

A1

31

Nguyễn Thế Nam

Nam SOS

24/04/2014

A1

32

Cao Kim Anh

 

02/03/2014

A1

33

Ngô Bảo Hân

 

29/3/2014

A1

34

Nguyễn Hải Anh

 

22/04/2014

A1

35

Phạm Nguyễn Tuệ Ninh

 

13/6/2014

A1

36

Thịnh Tuấn Kiệt

Nam

 

A1

 

Danh sách học sinh vào lớp 1A2

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

LỚP

1

Nguyễn Tuấn Tú

Nam

03/02/2014

A2

2

Trần Thanh Vân

Nữ

09/01/2014

A2

3

Lư Quang Trí Phương

Nam

09/02/2014

A2

4

Lê Hà Mai

Nữ

10/09/2014

A2

5

Nguyễn Đại Dương

Nam

10/10/2014

A2

6

Đồng Nguyên Long

Nam

11/07/2014

A2

7

Nguyễn Đức Duy

Nam

12/09/2014

A2

8

Bùi Khánh An

Nữ

12/09/2014

A2

9

Ngô Vĩnh Thái

Nam

13/03/2014

A2

10

Dương Thanh Phong

Nam

20/02/2014

A2

11

Hoàng Xuân Việt

Nam

16/05/2014

A2

12

Nguyễn Lê Anh

Nữ

17/06/2014

A2

13

Nguyễn Lê Diệu Nga

Nữ

17/11/2014

A2

14

Phùng Thảo Chi

Nữ

17/12/2014

A2

15

Bùi Anh Khôi

Nam

18/08/2014

A2

16

Lê Xuân Phong

Nam

19/06/2014

A2

17

Lương Kim Ngân

Nữ

20/07/2014

A2

18

Lưu Gia Nghĩa

Nam

21/03/2014

A2

19

Tạ Quỳnh Trâm

Nữ

22/11/2014

A2

20

Mai Phúc Anh

Nam

25/01/2014

A2

21

Nguyễn Tuấn Dũng

Nam

27/12/2014

A2

22

Lê Minh Hoàng

Nam

28/08/2014

A2

23

Nguyễn Hoàng Quân

Na

29/11/2014

A2

24

Nguyễn Thùy Dung

Nữ

30/08/2014

A2

25

Nguyễn Thành Danh

Nam

31/01/2014

A2

26

Vũ Bảo Ngọc

Nữ

31/03/2014

A2

27

Nguyễn Bảo Quyên

Nữ (SOS)

1/12/2014

A2

28

Hoàng Trung Đức

Nam SOS

7/12/2014

A2

29

Bùi Đức Anh Minh

 

24/9/2014

A2

30

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

 

15/5/2014

A2

31

Lê Nhật Bảo Khanh

 

15/5/2014

A2

32

Lê Nguyễn Thanh Trà

 

05/11/2014

A2

33

Lê Như Quỳnh

 

24/6/2014

A2

34

Đinh Tuấn Kiệt

 

24/8/2014

A2

35

Nguyễn Khánh Dương

 

05/08/2014

A2

THÔNG BÁO