Hướng dẫn kiểm tra trực tuyến sảo khát chất lượng lớp 12 năm học 2019-2020 (kèm phụ lục 1, 2)

Hướng_dẫn_kiểm_tra_khảo_.pdf

Văn bản

Hoạt động kiểm tra chuyên đề của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy

new
Ngày đăng
14/11/2022

Thông báo xét duyệt hồ sơ chuyển trường cho HS THPT

new
Ngày đăng
11/01/2022

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020

new
Ngày đăng
23/05/2020