"Giáo dục giới tính & An toàn tình dục - Vai trò chính của gia đình hay Nhà trường.

Ngày nay, tuy rằng ai cũng biết và hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần của việc giáo dục giới tính, nhưng nói ra thì không dễ, và nhiều người vẫn giữ tâm lí né tránh… Vấn đề đặt ra là ai sẽ đứng ra đảm trách nhiệm vụ đó? Nhà trường, gia đình hay các tổ chức xã hội? Và sự giáo dục đó diễn ra dưới hình thức nào, tổ chức ra làm sao?…

Cũng chính từ những băng khoăn đó mag trường PTDL Hermann Gmeiner đã phối hợp cùng CCD tổ chức chương trình "Giáo dục giới tính & An toàn tình dục - Vai trò chính của gia đình hay Nhà trường.

Tham dự hội thảo không chỉ có các đồng chí giáo viên, nhân viên nhà trường mà còn được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh.

Phụ huynh và các en học sinh lưu ý, trên các phương tiện báo chí, truyền thanh trong những năm gần đây bắt đầu xuất hiện các chuyên mục về tư vấn tâm – sinh lí, tình yêu cho giới trẻ đã đáp ứng phần nào đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu, khám phá đặc điểm cá thể…, giúp giới trẻ ngày càng nhận thức đúng đắn về nhu cầu cũng như quan niệm về vấn đề tình yêu, giới tính - tình dục. Ở điểm này cần được duy trì và phát triển hơn nữa để định hướng đúng đắn cho sự phát triển nhân cách lớp trẻ trong thời đại thông tin tràn lan hiện nay. Tuy nhiên, các chuyên mục chưa mang tính hệ thống, bài bản vì thiếu bộ phận chuyên trách. Chỉ phản ánh những vụ việc đã xảy ra chứ chưa mang tính dự báo giáo dục.

Thiết nghĩ, giáo dục giới tính không hẳn là của riêng ai, một cá nhân, cơ quan hay tổ chức mà đó là nhiệm vụ của toàn xã hội. Sự thống nhất trong giáo dục giới tính sẽ góp phần làm giảm những hậu quả là gánh nặng của xã hội. Xây dựng nếp sống văn hóa, xã hội văn minh, hiện đại âu cũng cần phải quan tâm hơn về vấn đề này vậy.