GIỚI THIỆU NGHỆ THUẬT TUỒNG VỚI KHÁN GIẢ TRẺ

Xin cảm ơn các nghệ sĩ Nhà hát tuồng Việt Nam đã gửi đến các bạn học sinh trường Hermann Gmeiner những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thú vị.

 Qua việc trao đổi, tương tác với học sinh, các nghệ sĩ sẽ giới thiệu được rất sâu về nghệ thuật Tuồng với những đặc trưng, cách điệu, ước lệ, gợi mở ra mọi không gian qua cách thể hiện của nghệ sĩ. 

Giới thiệu nghệ thuật Tuồng với khán giả trẻ đưa ra cách thức tiếp cận mới hiệu quả, làm cho người trẻ từ biết, rồi hiểu và gần gũi hơn với Tuồng. Đây cũng chính là phương thức đào tạo mang tính khoa học, phù hợp và cũng là cách bảo tồn nghệ thuật truyền thống một cách hiệu quả, bền vững.